Original Title: Operation Commando
Switzerland/ 2016/ 21 min

Director: Jan Czarlewski
Producer: Elodie Brunner
Production Company: Box Productions
Cinematography: Elie Girard
Scriptwriter: Jan Czarlewski, Clémence Madeleine-Perdrillat
Editor: Julien Chigot
Music Composer: Nicolas Rabaeus
Language: French
Main Cast: Eye Haidara, Roman Grosso, Vincent Fontannaz
Iraq Premiere

 
Synopsis

Two brothers are forced to be separated and oppose each other in two enemies’ groups of a summer camp.

Dû bira bi zorî di hêne jêk cuda kirn û li dijî hev di rawstin di nava dû kumên kempên havînî de.


Director’s Biography

Jan Czarlewski is a French-Polish director and screenwriter, working between Paris, Lausanne and Warsaw. He is interested in both fiction and documentary. He likes to explore what is off-center and to look for irony.

Jan Czarlewski derhêner û sînaryo nivêsekê Firensî Polendî ye, li navbera Parîs, Lausanne û Warsaw kar di ke, hez ji filmên aşupe û belge filman di ke, herwisa lêgeriyana tirane û tiştê ne asayî.


Filmography

2012 L'amour Begue
2011 L'Ambassadeur & Moi