Original Title: Een Vrije Dag
Netherlands/ 2015/ 11 min

Director: Wouter Stoter
Producer: Maarten van der Ven
Production Company: VENFILM
Cinematography: Mark van Aller
Scriptwriter: Wouter Stoter
Editor: Alex Skovdal Roelofs
Music Composer: --
Language: French, Dutch
Main Cast: Marc Medeleyn, Anemone Valcke
Middle-East Premiere

 
Synopsis

'Hipster' Erik finds a new goal when sees the au pair of the neighbours sunbathing in the garden: to prove that he is not a forty-year-old family man living in a suburb with the task to mow the lawn.

‘Hipster’ Erik armanceka nû li cem peyda dibe dema cîranên xwe di bîne serê xwe li nava baxçê xwe da di şûn: da diyar bi ku ew ne zelamekê çil salî ye ku li taxekî di jît û karê wî birîna firîzî ye.


Director’s Biography

Wouter Stoter studied Graphic Design at the Rietveld Art Academy, after finishing Political Science. As a designer he did motion graphic leaders for film festivals and music videos, which got him international acclaim. In 2008 Wouter’s career was launched at Czar.

Wouter Stoter dîzayna girafîkî li Rietveld Art Academy xwandiye, piştî dûmahîk anîna zanistên siyasî. Wek dîzayner bûye berpirs li ser livîna girafîki bo fêstîvalên filman û kilîpên muzîkê, ku niyasîneka nêvdewletî bo peyda bûye. Li 2008ê Wouter li Czar kar kir.


Filmography

2015 A Day Off
2013 At The Other Side