Original Title: Vegerîn
Rojava Syria/ 2017/ 9 min

Director: Miral Kilo, Hasan Halime
Producer: Miral Kilo
Production Company: Miral Kilo
Cinematography: Sipan Hota, Ronio Silver
Scriptwriter: Miral Kilo, Hasan Halime
Editor: Ronio Silver, Freeric Olofsson, Tarik Hassan
Music Composer: Ahmad Quafour, Fredric Malverde, Adam Taylor, Ronas Sheikhmous
Language: Kurdish
Main Cast: Yara Uje, Zara Hasan, Larisa Hasan, Alan Seyda, Hevi Qeco

Asian Premiere

 

 

 

 

 

Synopsis

The film shows, in a surreal style, the mental state that accompany the immigration, in six different pictures, providing different scenarios of public lives, where the actor in each scenario is in total silence. The scenes in this film are surrounded with the sounds of different locations and it ends with the coalition of these different scenes together to form one united scene that shaped into the ultimate immigration of the protagonists. 

 

Ev fîlme bi şêwazê serryalîtiye, ku barûdoxê derûnî yê koçberan di 6 dîmenên cuda de bi çend sînaryo yên ciyawaz yên jîyara xelkî diyar dike. Û lîstîkvan di gişt sînaryoyan de di bêdengiyeka temam dane. Dîmenên fîlmî bi dengên cuda dorpêç kiriye û bi hevgirîya tev dîmenan fîlm bi dawî dihêt da ko şêwekê yekgirti bi qaremaniya koçberan dirust bikit.

 

Director’s Biography
Miral Kilo was born in Amuoda, Syria in 1989. He worked at multimedia in Art FM Radio in 2014 in his hometown. He moved to Germany in 2015.
Hesen Helime, born in Amouda, Syria in 1975, is a Kurdish poet. He has worked as an assistant director in Child and Ball and Comeback. He lives in Germany. 

Kilo li Amuda, Surîyê li sala 1989ê ji dayikbûye. Kar li multîmediya li radiyo ya Art FM li 2014 li bajarê xwe kiriye. Li 2015 beref Elmanya çû.   Helime li Amuda li sala 1975ê ji dayikbûye, shaîrekê Kurde. Wek alîkarê derhênerî kar di fîlmê Child and Ball û Comeback de kiriye. Ew li Elmanya dijît.

 

Filmography
2017 Comeback