Original Title: Oh Brother Octopus
Germany/ 2017/ 27 min

Director: Florian Kunert
Producer: Florian Kunert
Production Company: -
Cinematography: Florian Kunert
Scriptwriter: -
Editor: Florian Kunert, Ian Purnell, Lara Rodriguez
Music Composer: -
Language: Indonesian
Main Cast: Yanto, Swarno, budima, Ginseng, Artor, Lino

Premiere

 

 

 

 

 

Synopsis
The sea nomads of Indonesia believe that every newborn child has a twin brother in the form of an octopus. Various rituals are carried out in order to live in peace with the twin and prevent misfortune. According to myth, if something terrible does happen, it is said to be the octopus taking apocalyptic revenge. It’s similar in reality: The apocalypse comes in the form of a new artificial world about to be constructed on the water. 

 

Koçberên deryaya Îndonîsiya di wê bawerê dane di gel ji dayikbûna her zaroyekî, zaroyekê cêmik digel wî de ji dayik dibe li ser forma heştpêyan. Çendîn nerîtên cuda tên encam dan da ko digel cêmikî de bi aramî jiyar bi ser bibin û rê li bextreşiya bigirin. Li dûf efsaneyan, eger tiştek xirab rûda, bi wateya hîndê tê ko heştpê tola xwe vedike. Mîna rastî yê: qiyamet li ser forme cîhanek nû u destkirde li ser avê tê avakirin.

 

Director’s Biography
A German filmmaker and cinematographer, Kunert first studied audiovisual media before spending a year in South Africa where he trained young filmmakers from the Khayelitsha Township in documentary filmmaking. He spent a year in Indonesia and in 2013 founded the production company Highway Spirits. 

 

Florian Kunert fîlmsaz u sînematografere, berî seferê ji bo Başûrê Afirîka biket ji bo hînkirina fîlmsazên xort ji bajarê Khayelitsha ji bo fîlmsaziya belgefîlman, medyaya ‘audiovisual’ ji bo salekê xwand. Ji bo salekê li Îndonîsîya jiyara xwe borand û li 2013ê de kompanya Highway Spirits damezirand.

  

Filmography
2017 Oh Brother Octopus
2013 Die Mehrzahleiner Person
2012 Poco a Poco
2011 Shack Theatre