Original Title: Listen
DK & FIN / 2014 / 13 min.
Director: Hamy Ramezan & Rungano Nyoni
Producer: Valeria Richter & Helene Granqvist
Production Company: Nordic Factory
Cinematography: Lars Vestergaard
Scriptwriter: Hamy Ramezan & Rungano Nyoni
Editor: Rikke Selin Lorentzen
Music Composer: Kristian Selin Eidnes Andersen
Sound designer:  Thomas Jæger
Language: Danish/English/Arabic
Main Cast: Yusuf Kamal El-Ali, Zeinab Rahal, Amira Helene Larsen, Nanna Bøttcher, Alexandre Willaume
Premier: Middle-East PremierSynopsis
A foreign woman in a burqa brings her young son to a Copenhagen police station to file a complaint against her abusive husband, but the translator assigned to her seems unwilling to convey the true meaning of her words.

Jineka biyanî ya bixêlî kurkê xwe dibit bingehekê polîsan yê bajarê Kopinhaginê ko gazindeyekê li ser mêrê xwe yê zimanreş tomar bikit, lê ew wergêrê jibo wê hatî terxankirin wisa xweyaye ko manaya rast a gotinên wê nagehînit.


Director’s Biography
Hamy Ramezan is a Finnish-Iranian filmmaker. His short ‘Over the Fence’ was a worldwide festival hit screening at over forty international film festivals.
Rungano Nyoni’s films have screened at more than two hundred film festivals worldwide.

Hamiyê Remezanî Filmsaz Fînlandî-Îranî ye. Kurtefilmê wî “Di ser Tanî ra”, li zêdetirî çil filmefestivalên navneteweyî yên sertaserî dinyayê hatbû nîşandan.
Filmên Runganoya Niyonî li zêdetirî 200 filmefestîvalên cîhanî hatine nîşandan.


Filmography
Over the Fence, 2009
Keys of Heaven, 2013
Motel of a Thousand Roses, in dev. 2015
Rungano Nyoni:
The List, 2010
Mwansa The Great, 2012
The Mass of Men (wr.), 2012
I am not a witch, in dev. 2015