Original Title: MUR
France / 2014 / 17 minutes
Director: Andra TEVY
Producer: Jonathan HAZAN
Production Company: LES FILMS DU CYGNE
Cinematography: Sylvain VERDET
Scriptwriter: Andra TEVY
Editor: Isabelle MANQUILLET
Music Composer: Bertrand GAUGUET
Language: French
Main Cast:  Evelyne Didi, John Arnold
World PremierSynopsis
One winter evening, on a snowy weather, a woman is going to her job. The surroundings are hostile, the labor–backbreaking. And a window doesn’t close anymore: it snows inside the work space.
The chore place becomes a land of adventures…

Şeveka zivistanê, di seqayekê befrîn da, jinek diçit ser karê xwe. Derdora wê arîkar nîne, karekê-westînere. Û pencerek êdî naêt girtin: befir diêt nav cihê karî. Cihê karî dibit warê serpêhatiyan…


Director’s Biography
Andra Tévy was born in Bucharest in 1977. She has always had two passions: the French language and film direction. She worked on writing scripts and working as a camera assistant for features. ‘The Wall’ is her first produced short-movie.

Endiraya Têvî li sala 1977ê, li Buxarêstê, hatiye ser dinyayê. Wê herdem du tişt dievandin: zimanê Firensayî û derînana filman. Endiryayê jibo dirêjefilman karên nivîsîna deqan û arîkariya kamîreyan kiriye. "Dîwar" yekemîn kurtefilmê wê yê berhemînayî ye.


Filmography
MUR (THE WALL) – 2014 – Short