Original Title: Le Cours de Natation
Canada / 2015 / 11 minutes
Director: Olivia Boudreau
Producer: Élaine Hébert
Production Company: micro_scope
Cinematography:  Julien Fontaine
Scriptwriter:  Olivia Boudreau
Editor: Myriam Magassouba
Music Composer:
Language: No dialogues
Main Cast:
Jasmine Lemée
Marilyn CastonguaySynopsis
Brought by her mother to her first swimming lesson, a 7-year-old girl must find, on her own, her place in the unfamiliar world of the pool.

Dayika wê ew înaye yekemîn dersa wê ya meleyan, kiçkeka 7 salî dibê, ew bi xwe, cihê xwe li cîhana xerîb a melevangehê bibînit.


Director’s Biography
Olivia Boudreau is a Montreal-based visual artist. Her works deals with the experience of perception through video installations, films and performances. Since 2007, her work has been screened and exhibited extensively in Canada, Quebec and Europe. ‘The Swimming Lesson’ is her first short film for theatres.

Olîvyaya Bodriyo hunermendeka dîtarî û xweciha-Montiryalê ye. Berhemên wê bi bicihkirina vîdyoyan, filman û şanoyan reftarê bi serpêhatiya hişmendiyê ra dikin. Ji sala 2007ê were, berhemên wê biberfirehî li Kenedayê, Kîbîkê û Ewropayê hatine pêşkêşkirin. "Dersa Melekirinê" yekemîn kurtefilmê wê yê sînemayî ye.


Filmography
Femme Allongée | HD | 16:9 | couleur | son | 13 min. | 2014
La Brèche | HD | 16:9 | couleur | son | 3 min. | 2012
Intérieur | double projection | HD | 16:9 | couleur | silencieux | 9 min. | 2012
L’étuve | HD | 4:3 | couleur | son | 20 min. | 2011
Le Bain | 16mm | 16:9 | couleur | son | 23 min. | 2010
BOX | HD | 9:16 | couleur | son | 22h. | 2009