Original Title: LURE
Country/ Year/ Running time   Germany/2014/4 min 06 sec.
Director: Linda Luitz, Wunna Winter
Producer:Linda Luitz, Wunna Winter
Production Company:Nuremberg Institute of Technology Georg-Simon-Ohm, Faculty of Design
Cinematography:
Scriptwriter:  Linda Luitz
Editor:Wunna Winter
Music Composer: Stefan J. Wühr
Language: no language
Main Cast: -
Premier: Middle-East Premier

 Synopsis
LURE is a stop-motion animated short film about a casual encounter of a small fat boy and a wheelchair-bound old woman, both isolated in their own way. Finally a small dog brings the two of them together. The beginning of a wonderful friendship or rather the trigger for a conflict.

Azirandin filmekê enîmeyşin ê bê-livîne û li ser rashatineka serpê ya korkekê qelew û pîremêrekê li ser kursiyeka kevine, herdu jî li ser rêya xwe vederin. Li dawiyê seyekê biçûk wan herduyan li hev dicemînit. Destpêka hevalîniyeka balkêş an jî zêdetir hilkirina şerekî.


Director’s Biography
Wunna Winter and Linda Luitz studied Media Design at Georg Simon Ohm University of Applied Science in Nuremberg. Their projects include short films, commercials and music videos. LURE (2014) is their graduation film.

Wunaya Wînter û Lîndaya Luytiz Nexşeya Medyayê li Zanîngeha Corc Sîmon Ohmê ya Zanistên Kiryarkî li Nurimbergê xwandiye. Pirojeyên wan ji kurtefilman, berhemên bazirganî û vîdyoyên muzîkê pêk diên. Azirndin (2014) filmê wan ê derbazbûna ji zanîngehê ye.


Filmography
The Do- Aha (Musikvideo) 2010
White Russian (Kurzfilm) 2012