Original Title:  Ayanda
South Africa / 2015 / 102 mins
Director:  Sara Blecher
Producer:  Terry Pheto
Production Company: Real EYES
Cinematography:  Jonathan Kovel
Scriptwriter: Trish Malone
Editor:  Nicholas  Costaras
Music Composer:  TIAGO
Language: Sotho/ Zulu/ English
Main Cast: Fulu Mughovani
Oc Ukeje, Nathati Moshesh, Kenneth Nkosi, Thomas Gumeded
Premier: EuropeanSynopsis
In a vibrant and diverse Johannesburg community, 21-year-old African girl Ayanda has a knack for taking neglected pieces of furniture and “bringing them back to love”. Eight years after her father’s death, she is determined to revive his prized garage business, which is in deep debt and in danger of being sold. Inspired by the possibilities of a modern African aesthetic AYANDA explores a core theme of how we let go of the things and people we love.

Li civaka Cohansbirgê ya hejîndar û cor bi cor, Ayandaya Afrîkayî ya 21 salî hunera wergirtina parçeyên havêtî yên navmaliyan û "vegerandina wan jibo evînê" heye. Heşt salan piştî mirina babê wê, ew birryarê didit ko geracê bihakiriyê xwe yê karweriyê vebijînit, ko di bin qerên giran ve ye û kevtiye ber gefa firotinê. Ayandaya ko sirûşa şiyayên spehîtiyeka Afrîkayî ya nûdem jibo wê hatiye wî sîmayê navendî berfireh dikit ka çawa em dihêlin ew tişt û kesên em dievînin biçin.Director’s Biography
Sara Blecher, a graduate of NYU, works as a drama and documentary producer/director. She is also a co-founder of CINGA Productions, a South African based film and television Production company that has made a number of award-winning drama series.

Saraya Bilêçir, derbazbûyiya NYUyê, wekî berhemîner û derînera dirama û belgefilman kar dikit. Ew her wisa hev-damezrînera CINGA Berhemê ye, kompaniyeka berhemînana tilevizyon û filman a Başûrê Afrîkayê ye ko jimareyeka rêzediramayên xelatgir çê kirine.


Filmography
Ayanda (2015)
Dis ek Anna  (2015)
Otelo Burning  (2011)
Surfing Soweto  (2010) short