Original Title:  De Pez En Cuando
Dominican Republic/2014/80min
Director: Francisco Valdez
Producer: Humberto Castellanos
Production Company: Quiet Island Films
Cinematography: Peyi Guzmán
Scriptwriter:  Francisco Valdez
Editor: Tabaré Blanchard & Angélica Salvador
Music Composer: Mayrení Morel
Language:  Spanish
Main Cast: Luis José Germán, Camila Santana, Hony Estrella and Itahisa Machado.
Premier: Middle-East PremiereSynopsis
Ben, a frustrated writer has decided to end his life. But when his suicide attempt is unknowingly interrupted by his neighbor, who has come to ask for a favor, his life will be thrown in disarray following a series of misadventures that will bring his world truly upside-down, giving him the reality check he maybe needed.

Nivîserê bêzar, Benî, birryar daye jiyana xwe bi dawî biînit. Lê dema bizava wî ya xwekuştinê ji nişkan ve ji aliyê cîranê wî diêt rawistandin, ko jibo daxwaziyekê hatiye, jiyana wî wêran dibit û bela li dû belayê diêt û dinyaya wî temam diêt guheritin, nêrîneka rasteqîne bi wî didit ko renge ew hecedarê wê bit.


Director’s Biography
After graduating from Architecture Dominican Republic, Francisco Valdes decides to enter film school in Buenos Aires Argentina. In 2000, Valdez arrived to New York, and worked as Director of Photography in several popular films. He is currently doing Physical Directing.

Piştî derbazbûnê ji Komara Domînîkanê ya Bînasaziyê, Fransîskoyê Valdes birryarê didit ko biçit dibistana filman li Boynis Ayrisa Ercentînayê. Li sala 2002ê, Fransîsko gehişt NûYorkê û wekî derînerê wînegirtinê di çendîn filmên navdar da kar kir. Ew niha derînana bedenî dikit.

Filmography
Writer and Director of the feature film "De Pez En Cuando” 2014.
Director of Photography for the film "A Mountain Called Hope" by Gerry Balasta.
Director of Photography for the film "Ladrones a Domicilio" by Ángel Muñiz.
2nd Unit Director for the film "Ladrones a Domicilio" by Ángel Muñiz.