Original Title: Urok
Bulgaria/ Greece / 2014 / 105 min
Director: Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Producer: Kristina Grozeva, Magdelena Ilieva
Production Company: Abraxas Film
Cinematography: Krum Rodriguez
Scriptwriter: Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Editor:  Petar Valchanov
Music Composer:
Language: Bulgarian
Main Cast: Margita Gosheva, Ivan Burnev, Ivan Savov, Stefan Denolyubov
Premier: Kurdistan Premiere

 Synopsis
In a small Bulgarian town Nadezhda, a young teacher, is looking for the robber in her class so she can teach him a lesson about right and wrong. Her personal life changes drastically as she gets notified that the bank is about to seize her house due to overdue mortgage payments. Determined to keep her life afloat she will do everything she can to get the money before it’s too late. She goes against all the lessons she teaches her students.


Li bajarokekê Bulgaryayî bi navê “Nadezhda”, dersdêreka ciwan di polê ve li dizekî digerit vêca ew dişêt jibo wî fêrî başî û xirabîyan bikit. Jiyana wê serûbin dibit dema ew diêt agehdar kirin ko bank dê xaniyê wê ji ber derbazbûna jivana paredanê zevt bikit. Wê birryar daye ko jiyana xwe biparêzit û berî bibit direngî ew dê pêxemet peydakirina pareyî her tiştî bikit. Ew berivajî wan hemî dersên ko dane xwîndkarên xwe dijît.


Director’s Biography
Kristina Grozeva graduated in Journalism from the University of Sofia and in Film and TV Directing from NATFA.
Petar Valchanov graduated in Film and TV Directing from the NATFA.
They work together on short, documentary and feature films since 2009 and received numerous international awards.


Kiristînaya Grozeva ji pişka Rojnamevaniyê ya Zanîngeha Sofyayê û bi derînana filman û tilevizyonê ji NAFTAyê derbaz bûye.
Pîtarê Valçanov bi derînana filman û tilevizyonê ji NAFTAyê derbaz bûye.
Ew herdu ji sala 2009ê were bi hev ra kar li ser kurtefilman, belgefilman û dirêjefilman dikin û wan jimareyeka xelatên navneteweyî jî wergirtine.


Filmography
Jump (2012) short
Forced Landing (2010) TV feature
Parable of Life (2009) documentary

Media