Original Title: Zvezda
Russia / 2014 /  128 min
Director: Anna Melikyan
Producer: Ruben Dishdishyan, Anna Melikyan
Production Company: Mars Media Entertainment
Cinematography: Alisher Khamidkhodzhaev
Scriptwriter: Anna Melikyan, Andrey Migachov and Viktoriya Bugaeva
Editor: Dasha Danilova, Pavel Ruminov
Music Composer: Anna Drubich, Alina Orlova, Igor Vdovin
Language: Russian
Main Cast: Tinatin Dalakishvili, Severija Janusauskaite, Pavel Tabakov, Andrey Smolyakov
Premier: Kurdistan Premiere

 Synopsis
Three different persons, three different lives are connected in a mysterious way. 15-year-old teenager suffering of misunderstanding, his glamorous and arrogant stepmother and young untalented but full of optimism actress. Their destinies aren't predetermined and their lives are very fragile.


Sê kesên cida, sê jiyanên cida bi rengekê aloz bi yek ra digehin. Sinêleyekê 15 salî ko tûşî şaşfehimandinê bûye, jinbaba wî ya balkêş û difinbilind û zarvekereka ciwan a bêzever lê tijî hîvî. Birryara çarenivîsa wan bertir nehatiye dan û jiyana wan gelek hestyare.


Director’s Biography
Anna Melikyan was born in1976, is an Armenian-Russian film and TV director/producer. Melikian studied Cinematography in Moscow. Her feature film ‘Rusalka’ was  one of the awarded films in two well-known international festivals.


Anaya Melikyan li sala 1976ê hatiye ser dinyayê, ew derîner û berhemînereka Emrîkayî-Rusyayî ya filman û tilevizyonane. Anayê filimgirî li Moskoyê xwand. Dirêjefilmê wê "Rusalka" yek ji wan filman bû ko di du festîvalên navneteweyî yên navdar da xelat birbûn.


Filmography
About Love (2015)
Star (2014)
About Love 2 (short, 2014)
About Love (short, 2011)
Open Air (2010)

Media