Original Title: Je suis le peuple
Country/ Year/ Running time  France / 2014 / 111 min.
Director: Anna Roussillon
Producer: Karim Aitouna, Thomas Micoulet, Malik Menai
Production Company: hautlesmains productions & Narratio Films
Cinematography: Anna Roussillon
Scriptwriter: Anna Roussillon
Editor: Saskia Berthod, Chantal Piquet
Music Composer:
Language: Arabic
Main Cast:
Premier: Kurdistan Premier

 

 

Synopsis
As the Egyptian people rises up in Tahrir Square, rural villagers in the south are watching the revolution on TV. From the overthrow of Mubarak to the fall of Morsi, the film follows the upheavals through the eyes of Farraj, a peasant in the Nile valley near Luxor. In the daily life of the farmer, between hopes and disappointments, change is a long time coming.

Dema xelkê Misrê li qada Tehrîrê serê xwe hildayî, xelkê gundên başûrî di tilevizyonan da berê xwe dida şoreşê. Ji rakirina Mibarekî heta kevtina Morsî, ev filim di çavên cotyarekê bi navê Ferec li geliyê Nîlî û li nêzî Eqserê ra li dû aloziyan diçit. Di jiyana rojane ya cotyarî da, di navbera hîviyan û bêhîvîtiyê da, rêya guhertinê dirêje.

 

Director’s Biography

Born in 1980 in Beyrouth, Anna Roussillon grew up in Cairo, then moved to Paris. She studied philosophy, linguistics, literature and Arab civilization and documentary filmmaking in Lussas. Roussillon, works on various film projects in relation with Egypt.

Anaya Rosîlon li sala 1980ê li Beyrosê hat ser dinyayê, li Qahîreyê mezin bû, paşî çû Parîsê. Wê li Lusasê felsefe, zimanvanî, edebiyat û şaristaniya Ereban û çêkirina belgefilman xwandin. Ana li ser çendîn pirojeyên filman bi Misrê ra dixebitit.

 

Filmography
Je suis le peuple (2014)