Original Title: Nebel
Germany, Switzerland / 2014 / 60min

Director:  Nicole Vögele
Producer: Elsa Kremser
Production Company: Filmakademie Baden-Württemberg
Cinematography: Stefan Sick
Scriptwriter:  Nicole Vögele with Elsa Kremser
Editor: Hannes Bruun
Music Composer: John Gürtler
Language: german
Main Cast:

 

 

Synopsis

 

A station in thick fog, tracks that disappear into the white mists and a figure, waiting. In between patches of mist, a fox appears and looking for a scent in the wind. Views of nature merge with brief encounters. Far from providing explanations, the film tries instead to help us perceive our inner hum, reaching out for an emptiness that cannot be grasped. In the end a clear view. The fox runs off, and we remain alone.

Westîngehek di nav mijeka zêde da, û şopên ko di navbera mijeka spî û kesekî da winda dibin, xwe digirit. Di nav piniyên mijê ra, rûviyek diyar dibit û di nav bayî da bêhnekê hildikêşit. Dîmenên xwezayê bi hevdîtinên kurt ra têkil dibin. Dûrî şirovekirinê, ev filim bizavê dikit li şûna arîkariyê bi pitpita me bihesit, valahiyekê vebibînit ko neêt zeft kirin. Li dawiyê pêşkêşkirineka zelal heye. Rûvî radiwestit, û em tinê dimînin.

 

Director’s Biography

Nicole Vögele was born in Switzerland. She currently lives in Stuttgart and Zurich. In 2010 she started her studies of documentary filmmaking at the Baden-Württemberg Film Academy.

Nîkola Vogele li Swîsrayê hatiye ser dinyayê. Ew niha li Stûtgartê û Zorîxê dijît. Wê li sala 2010ê, li Ekadimiya Baden-Wurtembergê ya Filman, dest bi xwandina xwe ya çêkirina belgefilman kir.

 

Filmography
2013 | IN DIE INNEREIEN | INTO THE INNARDS | Experimental (20’)
2013 | FRAU LOOSLI | MRS LOOSLI | Documentary (40’)
2011 | SERBIA_BOY_26 | Short (10')
2010 | JENSEITS RETOUR | Documentary (48’)