Original Title: Tachana Sofit
Israel/2014/77min
Director: Julie Shles
Producer: Shula Spiegel, Dana Eden
Production Company: Shula Spiegel Ltd.
Cinematography: Yitzhak Portal, Vitali Krivich, Reuven Brodsky, Fima Shlik, Rami Katzav
Scriptwriter: Julie Shles, Sharon Elovic
Editor:  Sharon Elovic
Music Composer: Alviv Adema
Language: Hebrew
Main Cast: Zoila Guerra, Olga Quevedo

 

 

Synopsis

A vast and violent labyrinth lies in the heart of Tel Aviv, the Central Bus Station, which is the shelter of thousands of refugees, children of migrant workers, and impoverished Jewish families who feel like strangers in their homes. This labyrinth is at the center of their lives. The racism that erupted from its cellars has gotten out of control and life continues precariously, as if perched on a keg of gunpowder. A war of all against all.

Alozgeheka berfireh û dijwar dikevit navenda Til Evîvê, Westîngeha Basan a Navendî, ko jibo hizaran penaberan, zaroyên karkerên mişext û malbatên bêdesthelatên Cihûyên ko xwe di malên xwe da wekî xerîban dibînin penageheke. Ev alozgeh dikevit navenda jiyana wan. Ew nijadperistiya ko ji odeyên wê peqî û ji destan derkevtî û jiyan bi rengekê metirsîdar dimeşit, herwekî li ser bermîleka barûtê rûniştî. Şerekê hemî li dijî hemiyane.

 

Director’s Biography

Julie Schlez is a director and independent producer of feature films, documentaries, dramas, and television series. Schlez won several Israeli Oscar awards for her works, and participated in a number of international film festivals.

Coliya Şilêz derîner û berhemînereka serbest a dirêjefilman, belgefilman, diramayan û rêzefilmên tilevizyonane. Coliyê çendîn xelatên Oskara Israîlî bi berhemên xwe birine, û pişkdarî çendîn filmefestêvalên navneteweyî bûye.

 

Filmography
The Sawyers (doco series, 2001)
The Truth and the Lie (drama, 2004)
Joy (feature, 2006)
Connected (doco series- 50 episodes- 2010)