Original Title: Blanco
Dominican Republic, 2014, 62 minutes
Director: Melvin Duran
Producer: Ricky Gluski
Production Company: R+R producctions, Kinestecia, Lone Coconut
Cinematography: Gabriel Valencia
Scriptwriter:  Melvin Duran
Editor: Israel Cardenas
Music Composer: Agustin Pinales
Language:  Spanish
Main Cast: Yanibel Victoriano, Ariel Díaz, Anabelkis Díaz, Justa Pinales, Agustín Pinales (Cherry.com), Dinora Delgado
Premier:  Middle East

 

 

Synopsis

BLANCO portrays the daily life and human side of six albinos at different ages and stages in life, who have more in common than just their physical condition. They are uninformed about the symptoms related to albinism, and as a result these people resume their lives with normalcy despite their appearance, visual impairment and inevitable changes their skin undergoes due to the sun.

BLANKO jiyana rojane û aliyê mirovî yê 6 albînoyan di jî û qonaxên cida yên jiyana wan da berçav dikit, ko ne tinê rewşa wan a bedenî wan bi hev ra girê didit. Ew çi tiştekî li ser nîşanên albînîzmê nizanin, û lewma ew bi awayekê asayî berdewamiyê bi jiyana xwe didin, sererayî bandora tavê li ser rû, sînahiya çavan û guherînên pûstî.

 

Director’s Biography

Melvin Duran was born in Dominican Republic and studied film and media in Santo Domingo as well as in Madrid. At the moment he is working on his PhD at the university of Madrid. “Blanco" is Duran’s first feature film.

Melvînê Duran li Komara Domînîkanê hatiye ser dinyayê û film û medya li Santo Domingoyê û her wisa li Medrîdê jî xwandine. Ew niha li zanîngeha Medrîdê mijûlî vekolîna xwe ya diktorayê ye. "Blanko" yekemîn dirêjefilmê Melvînî ye.

 

Filmography
Blanco (2014)
Energy Efficent (2013)
El Café (2011)