Original Title: Mûsa yê bê Asa
Turkey/ 2014/ 80 min  

Director: Aydin Orak
Producer: Aydin Orak
Production Company: Orak Film
Cinematography: Umut Oztorun, Ibrahim Guler
Scriptwriter: Aydin Orak
Editor: Emrah Donmez
Music Composer: Murat Hasari
Language: Kurdish, Turkish
Main Cast: Turgay Tanulku, Selamo, Murat Toprak, Aydin Orak
Kurdistan Premier

 

 

Synopsis

The film is about the biography of a Kurdish writer, intellectual, spokesman of democracy, and activist Musa Anter, as known as Uncle Musa. A man who shed lights on humanity with his struggle, a unifying force who made distances disappear and made friends out of enemies. ‘Moses Without Rod’ is the never ending struggle of an intellectual whose murder is still a mystery to the public.

Ev filim sebaret jiyannameya nivîskar, rewşenbîr, dengê demokrasiyê û çalakê Kurd, Mûsayê Intere, ko bi Apê Mûsa navdare. Ew mêreke ko bi xebata xwe ronahî daye mirovatiyê, hêza hevgirtinê ko şiyaye dûratiyê nehlit û dijmanan jî bikit dost. "Mûsayê bê Gopal" xebata bêdawiya rewşenbîrekiye ko heta vê gavê jî kuştina wî jibo raya giştî zelal nîne.

 

Director’s Biography
Aydin Orak was born in 1982, in Northern Kurdistan. In addition to directing, Orak has an experience in journalism and translating. He published three books and various articles, and he is also the Co-founder of Avesta Theatre in his hometown.

Aydinê Orak li sala 1982ê, li Bakurê Kurdistanê, hatiye ser dinyayê. Zêdebarî derînanê, Aydin di biyavên rojnamevanî û paçveyê jî da şarezaye. Wî sê kitêb û çendîn gotar belav kirine, û ew her wisa li warê xwe hev-damezrînerê Şanoya Avêstayê jî ye.


Filmography
Moses without Rod 2014
Cevher 2012
Color of Death 2010
Berivan 2010