Original Title: Durchs Wilde Kurdistan
Spain, West Germany / 1965 / 95 min.
Director: Franz Josef Gottlieb
Producer: Artur Brauner, Eberhard Meichsner
Production Company:
Cinematography: Francisco Marín, Robert Ziller
Scriptwriter: Karl May (novel), Franz Josef Gottlieb
Editor: Walter Wischniewsky
Music Composer: Mordechei Olari-Nozyk
Language: German
Main Cast: Lex Barker, Marie Versini, Ralf Wolter, Djordje Nenadovic, Gustavo Rojo

 
Synopsis
After dealing with the Shut in the Balkans, Kara Ben-Nemsi receives a precious passport from the Ottoman sultan before he continues his travels through Kurdistan. Achmed El Corda, the son of Halef's Hadedhin Beduin tribe's sheik Mohammed Emin, has been captured by the Turkish governor of Mossul for resisting water seizure by his Turkish troops. Kara takes charge of the rescue. On their way, they help eccentric Lord David Lindsay and his butler Archie, who gallantly try to rescue different people they encounter.

Piştî serederiya daxistinê li Balkanê, Qereyê Ben-Nemsî berî dest bi geryana xwe ya li Kurdistanê bikit pasporteka bihagiran ji siltanê Osmaniyan werdigirit. Eçmedê El Korda, pisê mezin ê eşîra Hadedînê ya Bedewî şêx Mihemed Emînî, ji aliyê waliyê Mûsilê yê Tirk ve jibo vegirtina avê bi arîkariya leşkerê xwe yê Tirkî hat girtin. Qere qurtalkirinê dikit xema xwe. Li ser rêya xwe, ew arî Axayê biheybet Dawidê Lîndsey û xolamê wî Arkî dikin, ko azayane bizavê jibo azadkirina wan kesên dikevin rêya wan dikin.


Director’s Biography
Franz Josef Gottlieb was an Austrian director and screenwriter. He directed more than fifty films, and sevral TV series. Gottlieb died in Verden an der Aller, Germany.

Franzê Ûsivê Gotlîb derîner û sînaryonivîserekê Nemsayî ye. Wî zêdetirî pêncî filman derînane, û çendîn rêzefilmên tilevizyonî jî. Franzî li Verden an der Allera Elmanyayê wefat kiriye.


Filmography
Die Liebe eines Priesters (2005)
Kein perfekter Mann (1993)
Mit dem Herzen einer Mutter (1992)
Kleiner Mann im großen Glück (1992)