Original Title:  PIERRE E A MOCHILA
BRAZIL / 2013 / 10MIN 30 SEC
Director: IULI GERBASE
Producer: ALETEIA SELONK
Production Company: OKNA PRODUÇÕES
Cinematography: BRUNO POLIDORO
Scriptwriter: IULI GERBASE
Editor: BRUNO CARBONI
Music Composer: TIAGO ABRAHÃO
Language: PORTUGUESE
Main Cast: GIRLEY PAES, RAFAEL TOMBINI, LUCCA ARAUJO, BEATRIZ CRUZ, EMILLY MUSSOLINE, ISABELA LACERDA, LUCIANA DOMICIANO
Premier: Middle-East Premier

 Synopsis
Pierre, a 10 years-old boy, moves to his grandfather's house after his mother has abandoned him. Three stubborn girls from his new school will help him get happier while they practice their science project: a musical about Tomas Edison.

Piyêr, kurê 10 salî, diçit mala bapîrêz xwe piştî ko dayika wî terka wî didit. Sê kiçên çeleng li dibistana wî ya nû dê arî wî bikin ko keyfxweştir bibit dema ew rahênanan li ser pirojeyê xwe yê zanistî dikin: şanoyeka muzîkî ye li ser Tomasê Edîson.


Director’s Biography
Iuli Gerbase is a screenwriter and director. Gerbase films present a diversity of genres, including Drama, Comedy, Children’s films and Science Fiction.

Luliya Gerbase sînaryonivîser û derînere. Filmên Luliyê gelek coran hembêz dikin, wekî Diramayan, Komêdiyan, Filmên Zaroyan û Xeyalên Zanistî.


Filmography
Last four titles with year