Original Title: Die Sommersprosse
Germany/2015/14:10 Min.  
Director: Frédérique Veith
Producer: Micah Magee
Production Company: Makrorama
Cinematography: Jide Tom Akinleminu
Scriptwriter: Thomas J. Hauck/Frédérique Veith
Editor: Lorna Hoefler Steffen
Music Composer: Uli Beck
Language: German
Main Cast: Ricarda Tillmann, Henrik Puls, Stephanie Stremler
Premier: 28.3.2015 Filmfest Schleswig-Holstein

 Synopsis
Tilli's seventeen freckles are her pride and joy. Not only are they fun to count - Tilli's seventeen freckles connect her to her best friend Tim, who has exactly the same number as she does. One morning, one of Tilli's freckles is gone! Tim doesn't understand why Tilli doesn't want to play with him anymore. But Tilli can't bear the thought that her best friend might notice that they are no longer the same…

Têlî bi hevdeh zîwanên xwe dilxweş û serbilinde. Keyfa wê ne tinê bi hijmartina wan xweşe – ew hevdeh zîwanên Têliyê wê û baştirîn hevalê wê, Tîmî, jî bi hev ra girê didit, ko wî jî eynî jimareya zîwanan heye. Spêdeyekê, yek ji zîwanên Têliyê jê diçit! Tîm nafehimit ka çima Têliyê êdî nevêt yariyan di gel wî bikit. Lê Têlî xwe li ber wê hizrê nagirit ko nedûre baştirîn hevalê wê pê bihesit ko ew êdî wekhev nînin...


Director’s Biography
Frédérique was introduced to film through an internship with German broadcast in her hometown of Saarbrücken, after which she moved to Berlin and completed the producers program at the Filmschool DFFB. Today she works as a writer and director.

Firêdrik bi rêya rahênanekê di gel radyoya Elmanî li bajarê wê, Sarbirûkinê, bi ser filman hilbû, piştî hingê wê mala xwe barkir Berlînê û bernameya berhemîneran li Filimdibistan DFFByê bi dawî îna. Ew niha wekî nivîser û derîner kar dikit.


Filmography
Fussballgöttinnen - Goddesses of soccer 2006
Grenzenlos?/Sans limites? - Borderless? 2007
Im Stackingfieber - Stackingfever 2011
Die Sommersprosse – The missing freckle 2015