Original Title: Ax
Iran/ 2014/ 3 min

Director: Mashallah Mohammadi
Producer: Mashallah Mohammadi
Production Company: Iranian young cinema society
Cinematography: -
Scriptwriter: Mashallah Mohammadi
Editor: Mashallah Mohammadi
Music Composer: Koohya Peik
Language: no dialogue
Main Cast:
Middle East Premiere

 

 

Synopsis

A man takes a photograph of him and hangs it on his own wall.

Mêrek wîneyekî ji xwe ra digirit û bi dîwarê mala xwe ve dihilawîsit.

 

Director’s Biography

Mashallah Mohammadi was born in 1969. Mohammadi graduated with a B.A. in painting. Mohammadi also holds thirty-one group, and twelve individual exhibitions.

Maşillayê Mihemedî li sala 1969ê hatiye ser dinyayê. Maşilla bi bekaliryosa nîgarandinê ji zanîngehê derbaz bû. Wî her wisa sih-û-yek temaşegeh bi hevparî û duyazdeh jî bi tinê vekirine.

 

Filmography
2014 Ax
2009 Human Beings
2005 Pain