Original Title: Stêrkên Zîlanê
English Title: Stars of Zylan
Production Company: Mersin University, Faculity of Communication
Production Year: 2014
Director: Medya Isiktas
Script: Medya Isiktas
Cinematography: Sharif Polat
Editor: Sharif Polat
Music Composer: Selective
Producer: Medya Işıktaş
Running Time: 13 min
Country: Turkey
Language: Turkish, Kurdish
Main Cast: Berfin Turcan, Kadriye Turcan
Kurdistan Premiere

 

 

Synopsis

After the death of Zilan’s parents, she lives with her grandmother. Zilan often visits the grave of her parents with her grandmother, and doesn’t want to leave the village because she wants to stay close to her parents. The young lady’s wish destroys with time, when the soldiers empty the village, which force Zilan and her grandmother migrate from village to the city.

Piştî mirina daybabên Zîlanê, ew bi dapîra xwe ra dijît. Zîlan û dapîra xwe her car diçin ziyareta gora daybabên wê, û wê nevêt ji gundî biçit ji ber ko wê divêt herdem li nêzî daybabên xwe bit. Hîviya sitiya biçûk bi borîna demê ra pûç dibit, dema serbaz gundî vala dikin, Zîlanê û dapîra wê neçar dikin ko ji gundî bar bikin û qesta bajarî bikin.

 

Director’s Biography

Medya Iktas was born in 1988 in, Diyarbakir, northern Kurdistan. Iktas has an academic background in cinema arts and Television.

Medyaya Iktas li sala 1988ê, li Diyarbekirê, bakûrê Kurdistanê, hatiye ser dinyayê. Medyayê paşxaneyeka ekadimî di hunerên sînemayê û tilevizyonê da heye.