Original Title: Mast
Turkey/ 2014/ 13 min

Director: Tahsin Ozmen
Producer: Hasim Aydemir
Production Company: -
Cinematography: Cengiz Oglagi
Scriptwriter: Tarik Altin, Mahmut Duru
Editor: Apo Bazidi
Music Composer: Mahmut Berazi
Language: Kurdish
Main Cast: Ibrahim Yural, Fidan Yeter
International premiere

 

 

Synopsis
A little boy named Ali is in a dangerous mission to bring his grandfather a Kurdish cassette
during the years where Kurdish music was prohibited in Turkey.

Korekê biçûk bi navê Elî di deravekê teng da ye heta bikarit kasêteka Kurdî jibo bapîrê xwe di wan salên ko muzîka Kurdî li Tirkiyê qedexe bû da biînit.


Director’s Biography
Tahsin Ozmen was born in Cizre, Northern Kurdistan, in 1985. He is currently working as an editor and colorist at Middle Eastern Cinema Center in Amed. Ozmen made his first short film in 2014.

Tehsînê Ozmîn li sala 1985ê, li Cizîrê, bakûrê Kurdistanê, hatiye ser dinyayê. Ew niha li Navenda Sînemayî ya Rojhilata Navê li Amedê wekî rastvekar û rengker dixebitit. Tehsînî yekemîn kurtefilmê xwe li sala 2014ê çê kir.


Filmography
2014 Mast