Original Title: Koshki Merulekan
KRG / 2014 / 10 min

Director: Tofigh Amani
Producer: Abbas Abdolrazaq
Production Company: General directorate of culture and youth- Garmyan
Cinematography: Mohammad Rasouli
Scriptwriter: Tofigh Amani
Editor: Loghman Sokhanvar, Marjan Shirazi
Music Composer: Selective
Language: Kurdish
Main Cast: Farshid Gaweli - Shewbo Soleimani
National Premiere

 

 

 

Synopsis
The story is about a threesome family that lives in the Ants apartment in one of the deserts of Iraq. One day a strange thing happens that changes their…

Ev çîrok li ser sê malbatane ko li apartmana Antsê, li yek ji biyavanên Îraqê, dijîn. Rojekê tiştekê xerîb diqewmit ko dibit sedema guherandina…


Biography
Tofigh Amani is a Kurdish director from eastern Kurdistan, he was born in 1981. He obtained his skills in cinema at the (IYCS-Iranian Young Cinema Society) back in 2004. His films participated in numerous festivals and earned different awards.

Tufîqê Emanî derînerekê Kurde û ji rojhilata Kurdistanê ye, ew li sala 1981 hat ser dinyayê. Ew li sala 2004ê li "CSCÎ – Civata Sînemayî ya Ciwanên Îranê" fêrî karên sînemayî bûye. Filmên wî di çendîn festîvalan da pişkdar bûne û xelatên cida cida standine.


Filmography
2013 Identity
2012 Hema
2008 This place the roads have not end
2007 The hot bed of a dream