Original Title: Brev til Kongen
Norway/ 2014/ 75 min  

Director: Hisham Zaman
Producer: Hisham Zaman and Alan Milligan
Production Company: Zaman Film
Cinematography:  Marius Matzow Gulbrandsen
Scriptwriter: Hisham Zaman and Mehmet Aktas
Editor: Sverrir Kristjansson Inger Lise Langfeldt Arild Tryggestad
Music Composer: David Reyes
Language: Kurdish, Norwegian, German, English
Main Cast: Nazmi Kirik, Aliba Salimi, Ivan Anderson, Hasan Demirci, Zheer Ahmed Qader, Amin Senatorzade, Raouf Saraj

 

 

 

Synopsis

Letter to the King portrays five peoples meeting with Norway outside the refugee camp. They are given permission to leave the snowy no mans land and travel to Oslo, a welcome change in an otherwise monotenous life. But we soon realise that all of them have a purpose with this trip.
All five will be confronted by their destinies as they discover happinness, suffer humiliation, find love and seek revenge. The five stories are bound together by a letter, written by eighty-three year old Mirza. Mirza wants to personally hand the letter to the King of Norway.

 

Pîremêrekê 83 salî bi navê Mîrza divêt nameyekê bi destên xwe bigehînit şahê Nerwîcê. Çîroka pênc kesan di wê nameyê da heye ko wan li Newrîcê û ji der ve yî ordîgeha penaberan hev dîtiye. Ew destûriyê werdigirin ko wê devera befrîn û berdayî bihêlin û qesta Osloyê bikin. Ew hemî mereman di vê geştê da vedişêrin, û paştir, ew rastî çarenivîsê xwe diên ko keyfxweşiyê diyar dikin, şermizar dibin, evînê vedibînin û li tolvekirinê digerin.

 

Director’s Biography

Hisham Zaman is a Kurdish director based in Norway, he was born in 1975, in Kurdistan Region of Iraq. Zaman graduated from Norwegian Film School at Lillehammer, and directed several awards winning short films and feature films.

 

Kurde li Nerwîcê, ew li sala 1975ê, li Herêma Kurdiatnê, hatiye ser dinyayê. Hîşam li Lîlehamerê ji Dibistana Filman a Nerwîcî derbaz bûye, û çendîn film û kurtefilim derînane û xelat jî bi wan filman birine.

 

 

Filmography
2014 Letter to the King
2013 Before snowfall
2009 The other ones
2007 Winterland