Original Title: Malawa Analog
Iran / 2015 / 60 min

Director: Hiwa Aminnejad
Producer: Hiwa Aminnejad
Production Company: Hoze Honari Kurdistan
Cinematography: Hamid Ghavami – Sarkew Mesgari
Scriptwriter: Hiwa Aminnejad
Editor: Hiwa Aminnejad, Reza Alaee
Music Composer: Selective
Language: Kurdish
Main Cast: Ali Mahmodian, Ahmad Majidi, Rabee Sharifi
World Premiere

 

 

Synopsis
A rural man called Kak Saee buys an outdated camera for gaining money, but this camera changes his life and villagers’ life, too.

Mêrekê gundî bi navê Kak Seî kevne kamîreyekê jibo qazankirina pareyan dikirit, lê ew kamîre jiyana wî û gundiyên wî diguherit.

 

Director’s Biography
Hiwa Aminnejad was born in 1973, in Eastern Kurdistan. Aminnejad qualified in film direction in Iran, and he is a member of a group of Iranian directors contributing in the development of a cinema inspired by Kurdish traditions, landscapes and subjects.

Hîwayê Emînnejad li sala 1973ê, li rojhilata Kurdistanê, hatiye ser dinyayê. Hîwa bi derînana filman li Îranê hatiye pesend kirin, û ew endamê komeka derînerên Îranî ye ko bi terz û rêz, dîmen û babetên Kurdî pişkdariyê di pêşêxistina sînemayê da dikit.

 

Filmography

2008 The class photo

2008 Enchantment

2007 Four Tunes for Kirkuk
2005 The Dictator’s Henna Ritual