Original Title: Semay Espekan
KRG/ 2014 / 80 min

Director: Sardar Khalil
Producer: Azad Sawza
Production Company: Directorate of Cinema arts- Sulaimaniya
Cinematography: Safen Esmaeil
Scriptwriter: Sardar Khalil
Editor: Hayedeh Safiyare
Music Composer: Member of the Swedish Radio
Language: Kurdish
Main Cast: Omer Dilpak, Nzar Salami
National Premiere

 

 

Synopsis

The film is based on a true story. It talks about the relation between Kurds and Arabs after 1991. A War imposes on Kurds and Arabs due to the mistaken policy of the old Iraqi regime and the Superpowers’ policy. It shows that the Kurdish and Arab nations with different religions can cohabit peacefully together away from discrimination. The film also shows the humanity of Kurds despite the injustice and unfaithfulness from their fellows.

Çîroka vî filmî ji rastiyekê hatiye wergirtin. Ew behsa peywendiyên navbera Kurd û Ereban piştî sala 1991ê dikit. Şerek ji ber siyaseta şaş a kevne rijêma Îraqê û siyaseta çekên giran li ser Kurd û Ereban diêt sepandin. Ev filim diyar dikit ko neteweyên Kurd û Ereb bi diyanetên cida jî dikarin aştiyane û bê ferq û cidahî bi hev ra bijîn. Ev filim her wisa mirovatiya Kurdan jî di ser hemî bêdadî û tadariyên ko wan ji destên cîranên xwe dîtine ra jî diyar dikit.

 

Director’s Biography

Sardar Khalil, is a Kurdish director. He was born in 1965, in Sulemani, Kurdistan Region of Iraq. Khalil is a member of Kurdish Fine Arts Association, and he is currently working in Directorate of Cinema Art in Sulemani.


Serdarê Xelîlî derînerekê Kurde. Ew li sala 1965ê, li Silêmaniyê, Herêma Kurdistanê, hatiye ser dinyayê. Xelîl yek ji endamên Yekîtiya Hunerên Xweşik ên Kurdî ye, û ew niha li Rêveberiya Hunerên Xweşik a Silêmaniyê dixebiti.

 

Filmography

2014 The dances of horses