Original Title: Le Temps Perdu
France / 2014 / 50 min  

Director: Pierre Schoeller
Producer: ANNE-FLORENCE GARNIER, SYLVANA IORIO, FRANÇOISE LANGROGNET
Production Company: arte G.E.I.E.
Cinematography: PIERRE SCHOELLER, FRANÇOIS REINHARDT
Scriptwriter: -
Editor: HÉLÈNE GIUMMELLY
Music Composer: -
Language: Kurdish, Arabic
Main Cast: -
Middle East Premiere

 

 

Synopsis
In Kurdistan Region, in the Kawergost camp, Le temps perdu follows the Syrian refugee families, in order to know their life conditions, and charts their life in daily basis for ten days.

Li Herêma Kurdistanê, li ordîgeha Kawergostê, filmê "Dema Winda (Le Temps Perdu)"ê li dû malbatên penaberên rojavayî diçit, jibo ko kawdanên jiyana wan bizanit, û deh rojan hewcedariyên rojane yên jiyana wan di xişteyekî da dinivîsit.

 

Director’s Biography
Pierre Schoeller was born in 1961. Schoeller is a writer and director, he is mostly known for his film ‘L'exercice De L'etat’. His films were screened in different international festivals.

Piyêrê Skûler li sala 1961ê hatiye ser dinyayê. Piyêr nivîser û derînere, ew herî zêde bi filmê xwe "Rahênan ji Dewletê (L'exercice De L'etat )"ê diêt nasîn. Filmên wî li çendîn festîvalên navneteweyî hatine pêşkêşkirin

 

Filmography
2014 LE TEMPS PERDU
2011 L'EXERCICE DE L'ÉTAT
2008 VERSAILLES
2003 ZÉRO DÉFAUT