Original Title: Zéro de Conduite
France / 1933 / 44 min.

Director: Jean Vigo
Producer: Jacques Louis-Nounez
Production Company: Argui-Films
Cinematography: Boris Kaufman
Scriptwriter: Jean Vigo
Editor: Jean Vigo
Music Composer: Maurice Jaubert
Language: French
Main Cast: Jean Dasté, Robert Le Flon, Louis Lefebvre, Léon Larive, Michèle Fayard

 

 

 

Synopsis


It’s the end of summer in France, the vacation is over and the pupils must return to their repressive boarding school. Four rebellious young boys plot and execute a revolt against their teachers and take over the school.

Li Firansayê dawiya Havînê ye, bêhinvedan bi dawî hat û dibê xwîndkar vebigerin dibistana xwe ya girtî û taybet. Çar korên biçûk û nehecimtî serhildanekê li dijî dersdêrên xwe pilan dikin û bi cih diînin û bi ser dibistanê da digirin.

 

 

Director’s Biography


Born to anarchist parents, Jean Vigo was a French film director who helped establish poetic realism in film in the 1930s. Though his work was censored by authorities, he would later be seen as having a unique, highly influential vision, which set an example to the directors of the New Wave movement.

Ji maleka bêserî peyda bû, Jînê Vîgo derînerekê filman ê Firensayî bû ko li salên 1930an jibo damezrandina riyalîzma helbestkî di filman da arîkarî kiriye. Bi ser wê ra ko berhemên wî ji aliyê hikumetê ve hatbûn binçav kirin jî, ew piştî hingê wisa derkevt ko nêrîneka yekane û zêde bibandor heye, û nêrîna wî jibo derînerên bizava Nûpêlê bû mînakek.

 

Filmography


L’Atalante (1934)
Zéro de Conduite (1933)
La Natation par Jean Taris or Taris, roi de l’eau (1931)
À propos de Nice (1930)