Original Title: Hôtel du paradis
France/2012/95 minutes

Director: Claude BERNE
Producer: Claude BERNE /Lucien CHEMLA /Thierry BOURCY
Production Company: ABORDAGE FILMS et STUDIO ALBATROS
Cinematography: Claude BERNE
Scriptwriter: Claude BERNE
Editor: Laurence ROSSI
Music Composer: Jerome ATTAL et Frederic NORMAN ROUET
Language: français
Main Cast: Caroline DUCEY / Claude BERNE/ ZIREK

Premier: Middle East

 

 

 

Synopsis


In “Hotel Paradise”, a heaven of solidarity for all the abandoned, two lives meet: Paul, 50, at the end of the line, who only sees his children every other weekend, and Marie, 35, who returns after an absence of 15 years, carrying a secret.

Li "Hotêla Paridayzê", behişta piştgiriyê jibo hemî kesên terikandî, du can hev dibînin: Paulê 50 salî, li ser dawiya xetê, ko her hetiyekê ne yekê du rojên dawiya heftiyê zaroyên xwe dibînit, û Marî ya 35 salî, ko piştî 15 salan ji xerîbiyê vedigerit, û nihêniyek bi wê ra ye.

 

 

Director’s BiographySon of a fireman and a housekeeper, Claude Berne spent most of his childhood in film theaters, since at that time a fireman was requested permanently in such places. Since then his life has been related to film. Before starting to direct his own films, he worked as a school teacher, drawing professor and actor.

Pisê agirvemirîner û zêrevanê malan, Kilawdê Bernê pirranî zarokîniya xwe li holên sînemayan borandiye, heta wê demê jî agirvemirînerek jibo cihên wisa berdewam lazim bû. Piştî hingê jiyana wî bi filman ve hat girêdan. Berî dest bi derînana filmên xwe bi xwe bikit, wî wekî dersdêrek li dibistanê, pirofesorê nîgarandinê û zarvekerekî kar kiriye.

 

 

Filmography

Hôtel du paradis (2012)
Welcome (2003)
It’s gonna be a piece of cake (2002)
The little girl with cherries (2000)