Original Title: Les Quatre Cents Coups
France / 1958/ 93 min  

Director: François Truffaut
Producer: François Truffaut
Production Company: Les Films du Carrosse
Cinematography: Henri Decaë
Scriptwriter: François Truffaut, Jacqueline Parey
Editor: Marie-Josèphe Yoyotte
Music Composer: Jean Constantin
Language: French
Main Cast: Jean-Pierre Léaud, Patrick Auffay, Claire Maurier
Premier: Kurdistan Premier

 

 

Synopsis

 

For the young Parisian boy Antoine Doinel, life is one difficult situation after another. Surrounded by inconsiderate adults, including his neglectful parents, Antoine spends his days with his best friend, Rene, trying to plan for a better life. When one of their schemes goes awry, Antoine ends up in trouble with the law, leading to even more conflicts with unsympathetic authority figures.

Jibo ciwanê Parîsî Antoynê Doynel, jiyan hindek rewşên alozên yek li dû yekê ye. Ew bi hindek kesên bê hest û soz ra dijît, daybabên wî yên xemsar jî wisa ne, Antoyn rojên xwe di gel baştirîn hevalê xwe, Rînî, derbaz dikit û bizavê dikit ko jibo jiyaneka baştir pilanan bigêrit. Dema pilaneka wan têk diçit, Antoyn li dawiyê hevrûşî arêşeyên yasayê dibit, û dikevit nav arêşeyên mezintir ên karmanedên bêrehmên hikumetê.

 

Director’s Biography

 

François Truffaut started his career as a film critic and went on to become one of the leading figures of the French New Wave movement. His films are characterized by a delicate and yet very complex view on the human condition.

Firançoysê Tirufot wekî rexnegirek dest bi behreya xwe kir û berdewam bû ko bibit yek ji rêberên bizava Nûpêlê ya Firansayî. Filmên wî peyameka nazik û gelek aloz a şert û mercên mirovan hembêz dikit.

 

Filmography
1983 Confidentially Yours
1981 The Woman Next Door
1980 The Last Metro
1979 Love on the Run
1978 The Green Room