International Feature Film competition

Werner Ruzicka (International Jury President)
Festival Director "Duisburg Film Festival", film lecturer
Germany

   

Werner Ruzicka is the director of ‘’Duisburg Film Festival“ which is one of the most important European Documentary film festivals. Ruzicka works as a lecturer on documentary films at Munich University and University of Fine Arts of Hamburg. Ruzicka also gives seminars in documentary films organized by Goethe Institute in various countries including China, India and Israel.

Derînerê Filmefestîvala Duysbirgê ye, ko yek ji giringtirîn festîvalên Ewropayî yên belgefilmane. Werner wekî dersdêrekê belgefilman li Zanîngeha Munîxê u Zanîngeha Hunerên Xweşik a Hamburgê kar dikit. Ew her wisa dersan li ser belgefilmên ko ji aliyê Peymangeha Goteyê ve hatine berhevandin li gelek wilatên cida cida didit wekî Çînê, Hindê, u Israîlê.

 

 

 

Freddy Olson
Producer, festival programmer
Sweden

 

Ayse Polat
Writer, director
Germany

Freddy Olson
Was born in 1952 in the South of Sweden. After first experiences as an actor in a TV series in 1983, Olson found out that he was more interested in working behind the camera as producer. Since then he has been producing short films, documentaries and feature films. The most successful ones are The Mill and The Cross by Polish director Lech Majewski. From the second half of the 80s. Olson has also been working with the leading festival in Northern Europe, Göteborg International Film Festival.

Li sala 1952ê, li başûrê Swêdê, hatiye ser dinyayê. Piştî şarezayiyên berahiyê wekî zarvekerek di rêzefilmekî da li sala 1983ê, Firêdî dît ko ew wekî berhemînerek zêdetir bi kêr karê pişt kamîreyan diêt. Wî êdî kurtefilim, belgefilim û dirêjefilim berhemînan. Yên ji hemiyan serkevtîtir Aş û Xaça Polendayiyan ji derînana Lîçê Macwîskî ne. Li dawiya salên heştêyan, Firêdî her wisa bi serokatiya festîvala Ewropaya Bakûr, Filmefestîvala Goteborgê ya Navneteweyî, ra kar kiriye.

 

Ayse Polat
Was born in Malatya, Turkey in 1970, is a Kurdish-German director and writer. In 1978, her family emigrated to Germany. Polat studied literature and philosophy. During her studies she started shooting short films. In 1999 she released her first feature film „Tournee abroad“. Her second feature film „En Garde“ was awarded at the Locarno Film Festival with the Silver Leopard in 2004. Her latest movie „The Heiress“ (2013) premiered at the Rotterdam International Film Festival.

Li sala 1970ê, li Meletiyê, bakûrê Kurdistanê, hatiye ser dinyayê. Ew derîner û nivîsereka Kurd-Elman e. Li sala 1978ê, malbata wê mişext bû Elmanyayê. Ayseyê edebiyat û felsefe xwandnie. Wê di ber xwandina xwe ra dest bi wînekirina kurtefilman jî kir. Wê yekemîn filmê xwe, "Geryan ji Der ve (=Tournee abroad)", li sala 1999ê belav kir. Duyemîn filmê wê, "Hişyar (=En Garde)", li Filmefestîvala Lokarnoyê xelatê Pilingê Zîvî li sala 2004ê wergirt. Nûtirîn filmê wê "Mîratgir (=The Heiress)" (2013) li Filmefestîvala Navneteweyî ya Rotidamê bû yekemîn filim.

 

Jany Bourdais
Director of the Institut Français, Erbil
France

 

 

Soopum Sohn
Director, film lecturer
USA

Jany BOURDAIS
Jany Bourdais was born in 1954 in France. He taught in France and abroad from 1977 till 1983. Then he had dedicated the main part of his career to the promotions of arts through the cultural network of the Ministry of Foreign Affairs. So, since 1983, he led several missions of cultural management, in France (AFAA, Ministry of Culture, Contemporary Arts Center in Provence-Alpes-Côte d'Azur) and other countries (Jordan, Syria, Italy, Indonesia, Vietnam, Lebanon, Mauritania).

Li sala 1954ê, li Firansayê, hatiye ser dinyayê. Wî ji sala 1977ê heta 1983ê li Firansayê û ji der ve jî ders dane. Paşî wî pişka mezin ji behreya xwe jibo pêşêxistina hunerî bi rê ya tora ferhengî ya Wezareta Karûbarên ji Der ve terxan kir. Lewma, ji sala 1983ê were, wî çendîn erkên rêveberiya rewşenbîrî bi cih înane, li Firansayê(AFAA, Wezareta Rewşenbîriyê, Navenda Hunerên Hevçerx li Herêma" Alpes-Côte d'Azur"ê) û welatên dî jî (Urdin, Surya, Îtalya, Endonîzya, Vêtnam, Libnan û Morîtanya).

  Soopum Sohn
Was born in Seoul, Korea, he immigrated to the US in 1993. He works as a film director, writer, cinematographer and lecturer in New York. His short film „Island to Island“ won a Student Academy Award in 2002. His feature debut Make Yourself at Home (aka Fetish) premiered at Pusan International Film Festival and was screened at MoMA as part of the contemporAsian season in 2010. He also gained success as cinematographer. “Mitchellville” (2005) premiered at Sundance, “SA-KWA” (2005) received the critics award in Toronto.

Li Sîola Koreyê hatiye ser dinyayê. Ew li sala 1993ê mişext bû Wîlayetên Hevgirtî. Ew wekî derînerê filman, nivîser, wînegirê sînemayî û dersdêr li NûYorkê kar dikit. Kurtefilmê wî "Girav bo Giravê" li sala 2002ê Xelatê Ekadimiya Xwîndkaran bir. Yekemîn filmê wî "Xwe li Malê Çê Bike" (bi Bitê jî nasyare) li Filmefestîvala Pusanê ya Navneteweyî li rêza pêşiyê hat û li sala 2010ê jî wekî parek ji werzê contemporAsianê li MoMAyê hat pêşkêş kirin. Ew her wisa wekî wînegirê sînemayî jî bi ser kevt. "Mitchellville" (2005) li Rojsemayê (=Sundance) li rêza pêşiyê hat, "SA-KWA"yê (2005) xelatê rexneyê li Torontoyê wergirt.

 

Kurdish Feature Film Competition

Anne Démy-Geroe (Kurdish Jury President)
Festival director, curator of Asia-Pacific Film Festival
Australia

   

Anne is a film creator and scholar specializing in Iranian cinema. She is a lecturer in Asia Pacific Cinema at Griffith Film School. She is a member of the Nominations Council for the Asia Pacific Screen Awards and a board member of NETPAC.
1991- 2010 she was the inaugural Director of the Brisbane International Film Festival. She was awarded an Australian Centenary Medal for services to the film industry in 2003.

An afirînereka filman û şarezayeka taybetmend a sînemaya Îranî ye. Ew li Sînemaya Pasifikê ya Asyayê, li Dibistana Grifitê ya Filman, dersdêre. Ew endameka Civata Hilbijêrane jibo Xelatên Şaşeya Pasifikê ya Asyayê û endameka civata rêvebir a NETPACê ye.
Ji sala 1991ê heta 2010ê, An derînereka destpêkî ya Filmefestîvala Birîsbaneyê ya Navneteweyî bû. Ew li sala 2003ê ji ber xizmetên wê jibo pîşesaziya filman bi Medaliya Sedsaliya Ustiralyayê hat xelatkirin.

 

Marina Caba Rall
Director, Journalist
Spanish - German

 

 

Ali Badirkhan
Director
Egypt

Marina Caba Rall is a Spanish scriptwriter and director. She studied history at Free University in Berlin and graduated as a director from the Film and Television Academy in Potsdam-Babelsberg in Germany. Caba Rall has an experience with TV stations, as she currently works as a producer and news editor at the Latin America department of Deutsche Welle TV.

Sînaryonivîser û derînereka Spanyayî ye. Wê dîrok li Zanîngeha Azadê ya Berlînê xwand û wekî derînerek ji Ekadimiya Filman û Tilevizyonan li Postdam-Babelsbergê ya Elmanyayê derbaz bû. Marîna di kenalên tilevizyonan da şareza ye, û niha jî wekî berhemînerek û sernivîsereka nûçeyan li pişka Emrîkaya Latîn ya Welle TVya Elmanyayî kar dikit.

 

Ali Badirkhan is an Egyptian director. He was born in April 1946 in Cairo. Badirkhan is the former husband of the Egyptian screen butterfly Su’ad Hussni, together they provided a number of successful works to the Arabic cinema. It’s worth to mention that Badirkhan has a rich experience in filmmaking industry, he worked as a director and scriptwriter, and he also worked as a producer.

Derînerekê Misrî ye. Ew li Nîsana 1946ê, li Qahîreyê, hatiye ser dinyayê. Elî mêrê berê ye pelatînka şaşeya Misrî Siada Hisnî ye, wan herduyan bi hev ra jimareyeka berhemên serkevtî pêşkêşî sînemaya Erebî kiriye. Hejî gotinê ye ko Elî şarezatiyeka zêde di pîşesaziya filimsaziyê da heye, wî wekî derîner u deqnivîser kar kiriye, û her wisa wekî berhemîner jî.

 

Giulia Dobre
Film critique, film lecturer
Romania
  Ata Nehayi
Writer
Iran

Giulia Dobre was born in 1967 in Romania. Dobre holds a PhD from Berkley as Visual Anthropologist, and works as Film Critic and member of FIPRESCI. She trained French and Portuguese at the Bucharest University, and studied Film Critic at the Bucharest Film Academy and the San Francisco State University. For the 20 years she's been reporting on Cinema in Bucharest and in Paris. Currently she lectures at the Ecole Nationale Superieure d’Arts Decoratifs in Paris and at the Beaux Arts of Bucharest.


Li sala 1967ê, li Romanyayê, hatiye ser dinyayê. Colyayê wekî Mirovzaneka Berçav bawernameya diktorayê ji Bêrkliyê wergirtiye, û ew wekî Rexnegireka Filman û endama FIPRESCIyê kar dikit. Wê rahênan li ser Firansiyê û Pirtugaliyê li zanîngeha Buçarêstê kirin, û Rexneya Filman li Ekadîmiya Buçarêstê ya Filman û Zanîngeha Wîlayeta San Firansîskoyê xwand. Wê jibo heyama 20 salan li Buçarêstê û Parîsê raport li ser sînemayê çê kirine. Ew niha li Dibistana Bilind a Hunerên Zexrefeyan ya Parîsê û li Hunerên Xweşik ên Buçarêstê dersan didit.

 

Atta Nahai was born in Banah, eastern Kurdistan, in 1960. He worked as a teacher for three years then was dismissed from his duty due to some political issues. Despite writing poetry Tahai also authored several novels, short stories, and wrote a number of plays. Atta Tahai was given the honor to be a member of jury in different international festivals overseas, and earned various awards and memberships locally and internationally.


Etayê Nehayî li sala 1960ê, li Baneya rojhilata Kurdistanê, hatiye ser dinyayê. Wî sê salan wekî dersdêr kar kir paşî ji ber hindek arêşeyên siyasî ji karê xwe hat derkirin. Bi nivîsîna helbestan ra, Etayî her wisa çendîn roman, kurteçîrok û jimareyeka şanoyan nivîsîne. Etayê Tehayî şerefa endamtiya desteya dadweran ji çendîn festîvalên nêvdewletî li sertaserî dinyayê wergirtiye, û xelatên cida cida û endamtiyên navxweyî û navneteweyî wergirtine.

 

 

 

Short Film Competition


Peter Ott ( Short Film Jury President)
Director, writer
Germany

   

Was born in 1966 in Germany. Ott studied visual communication at the University of Fine Arts in Hamburg. After graduating he was founding member of Abbildungszentrum, a media collective active in Hamburg through the 90s. His several films both fiction and documentary took part at national and international festivals. Since 2007 he is Professor for film and video at Merz Akademie, University for Applied Arts Stuttgart. Peter is also member of the performance collective Schwabinggrad Ballett.

Li sala 1966ê, li Elmanyayê, hatiye seer dinyayê. Pîterî peywendiyên berçav li Zanîngeha Hunerên Xweşik a Hamborgê xwandine. Piştî derbazbûnê ew bû endamekê Abbildungszentrumê, ko li salên 90an yek ji komên çalak ên ragehandinê yên Hamburgê bû. Çendîn filmên wî ji dastan û belgenameyan pişkdarî festîvalên navxweyî û navneteweyî bûne. Ew ji sala 2007ê were li Ekadîmiya Merzê, Zanîngeha Hunerên Kiryarkî ya Stutgartê, Pirofesorê film û vîdyoyane. Pîter her wisa endamê koma bicihînanê ya Skwabîngirad Balêtê ye.

 

 


Peter Boe
Producer, film professor
Norway

 


Sahim Omar Kalifa
Writer, director
Belgium/Iraqi Kurdistan

Is associate professor in film- and TV-production at Westerdals Oslo ACT.
With more than thirty years of experience as producer, production manager and assistant director, Peter is a veteran in the Norwegian film industry.
He has produced feature films, documentaries and commercials. He has been a commissioning consultant at the Norwegian Film Institute and joined the production company “Medieoperatørene” as an associate producer in 2010.
Peter has a degree in political economy from the University of Oslo.


Li Westerdals Oslo ACTê pirofesorê filman û berhemînana tilevizyonane. Di gel serbora zêdetirî sih salan wekî berhemînerek, rêveberê berheman û harîkarê derînerî, Pîter di pîşesaziya filman a Nerwîcî da xebîreke.
Wî filmên dirêj, belgenameyî û bazirganî berhem înane. Ew li sala 2010ê li Peymangeha Nerwîcî ya Filman bû şêwirmendê destpêkirinê û wekî berhemînerek çû şerîkeya "Medieoperatørene"ê.
Pîterî bawernameyek bi aboriya siyasî li zanîngeha Osloyê wergirtiye.

.

 

Was born in 1980 in Iraqi Kurdistan, he came to Belgium in 2001 where he graduated in filmmaking. His graduation short film ''Nan'' won at Leuven International Film Festival. „Land of the Heroes“ was honored as Best Short Film ''Generation'' at the 61st Berlin International Film Festival. ''Baghdad Messi'' was shortlisted for the 87th Academy Awards 2015. “Bad Hunter”, his recent short film, was successful at several international film festivals. Kalifa is working on his first feature “Zagros” which is going to be shot in 2016.


Li sala 1980ê, li herêma Kurdistanê, hat ser dinyayê û li sala 2001ê çûye Belçîkayê û ji pişka filimsaziyê derbaz bû. "Nan" ko kurtefilmê wî yê derbazbûnê bû li Filmefestîvala Navneteweyî ya Liyovînê bi ser kevt. "Warê Qehremanan" wekî Baştirîn Kurtefilim "nifş" li 61emîn Filmefestîvala Navneteweyî ya Berlînê hat xelat kirin. "Mêsiyê Bexdayê" jibo 87emîn Xelatên Ekadimî yên 2015ê di lîsteya berbijêran daye. Nûtirîn kurtefilmê wî, "Nêçîrvanê Xirab", di çendîn filmefestîvalên navneteweyî da serkevtî bû. Sehîm niha li ser yekemîn dirêje-filmê xwe, "Zagros", dixebitit ko dê li sala 2016ê biêt pêşkêş kirin.

 


Binevsa Berivan
Director
Belgium/Turkey

 

Dmitriy Golubnichiy
Producer
Russia

Was born in Istanbul with Kurdish origin, Berivan has been living in Belgium since 1997. After studying cinema at the INRACI Film School in Brussels, she made her first short film GO ON AND YOU WILL BE FREE in 2003. Berivan directed several short films such as LA MELODIE DU PETIT CHATEAU, PHONE STORY, SIDEWALK, as well as the documentary TRACE-LE PEUPLE DU PAON: each one of her projects received awards in several international film festivals.


Li Stembolê ji malbateka Kurd hatiye ser dinyayê. Binevsa ji sala 1997ê were li Belçîkayê dijît. Piştî xwandina sînemayê li Dibistana INCRACIyê ya Filman li Brukselê, wê yekemîn kurtefilmê xwe "Berdewam Bibe û Tu dê Azad Bibî" li sala 2003ê çê kir. Binevsayê çendîn kurtefilim derînane, wekî "Awaza Keleha Biçûk" (=LA MELODIE DU PETIT CHATEAU), "Çîroka Tilefonê" (=PHONE STORY), "Peyarê" (=SIDEWALK), her wisa belgefilmê "Ehlê Tawisî Bişopîne (=TRACE-LE PEUPLE DU PAON)": her yek ji berhemên wê di çendîn filmefestîvalan da xelat wergirtine.

 

 

Was born in Germany, grew up in Ukraine and currently lives in Moscow.
He graduated from the Russian State University of Cinematography (VGIK) as a director of the feature films. Golubnichiy has 15 year-experience in the publishing as he worked as the publisher of Russian edition of Empire magazine (UK) and the national cinema-portal film.ru.
He currently works as the creative producer in Mars Media Entertainment cinema company.


Li Elmanyayê hatiye ser dinyayê, li Ukreynê mezin bûye û niha li Moskoyê dijît. Ew wekî derînerekê dirêjefilman ji zanîngeha Dewleta Rusyayê ya Filimgiriyê (VGIK) derbaz bûye. Dmitrî 15 salên serboran di weşanê da hene dema wî wekî weşînerekê niskeya Rusyayî ya kovara Împiratoriyê û li portala neteweyî ya sînamayê li ser malpera "film.ru"yê kar dikir. Ew niha wekî berhemînerekê efrîndar li şerîkeya sînemayî ya Marsê ya ahengiya ragehandinê kar dikit.